Fondo idėja ir misija

Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas įsteigtas siekiant suformuoti neliečiamąjį kapitalą, o iš investavimo gautomis pajamomis užtikrinti universiteto finansinį stabilumą, finansuoti talentingiausių studentų studijas ir steigti stipendijas, remti aukščiausios kokybės mokslinius tyrimus, globalius poreikius atitinkančias studijų programas, finansuoti gabiausių studentų ir mokslininkų stažuotes, pritraukti geriausius užsienio dėstytojus ir tyrėjus, skatinti kitus didelę pridėtinę vertę kuriančius projektus.

Fondo misija – pasitelkiant istorinę patirtį, dabarties ambicijas ir ateities perspektyvas užtikrinti Vilniaus universiteto, kaip nacionalinio mokslo ir kultūros židinio, pasaulinį konkurencingumą.

Fondo idėjinė pradžia

Vilniaus universiteto fondas buvo įsteigtas 2016 m. balandžio 6 d. ir tapo pirmuoju universitetiniu neliečiamojo kapitalo fondu Lietuvoje. Fondo steigimo sutartį pasirašė trys pirmieji investuotojai – UAB „Ekspla“ vardu Rimantas Kraujalis, UAB „Light Conversion“ vardu prof. Algis Petras Piskarskas ir investuotojas Alvydas Žabolis.

Tokiose šalyse kaip JAV ir Didžioji Britanija universitetiniai neliečiamojo kapitalo fondai yra įprasta ir pasiteisinusi praktika – daugiau kaip 80 JAV universitetų fondų jau sukaupę per milijardą dolerių. Daugiausia lėšų JAV turi Harvardo universiteto fondas – per 40 mlrd. dolerių (2019 m.). Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje – Kembridžo ir Oksfordo universitetų fondai, įvertinti per 5 mlrd. svarų.

Pirmojo tokio tipo fondo steigimui Lietuvoje susibūrę investuotojai įvedė naują standartą visuomenėje, kuri suvokia investicijų į šalies ateitį ir jos žmones svarbą bei nori prisidėti prie seniausios ir didžiausios Lietuvos aukštosios mokyklos pasaulinio konkurencingumo stiprinimo.

Kviečiame visus, žvelgiančius į vieną seniausių Europos universitetų kaip į Lietuvos šviesuomenės ugdymo židinį, prisijungti prie šios idėjos bendraminčių ir palikti savo žymą ateities kartoms.

Kaip veikia neliečiamojo kapitalo fondas?

Rėmėjai
Neliečiamojo kapitalo fondas
2 774 592 €
Investicijos į skirtingas turto klases
Iki 50% grąžos reinvestuojama
Investicijų grąža
487 000 €

Finansuojami Vilniaus universiteto projektai

I

etapas*
Stipendijos
Talentingiausiems studentams
Stažuotės
Studentams, dėstytojams, mokslininkams
Dėstytojų pritraukimas
Gabiausių dėstytojų iš užsienio vizitams, nuolatiniams etatams

II

etapas*
Studijų programos
Globalius poreikius atitinkančių įgūdžių formavimui
Moksliniai tyrimai
Aukštos pridėtinės vertės tyrimų skatinimui
Infrastruktūra
Mokslo ir studijų kokybės gerinimui

* Kitos VU tarptautinį konkurencingumą skatinančios iniciatyvos gali būti finansuojamos atskiru Fondo ar rėmėjų sprendimu.