Fondo valdymas

Vilniaus universiteto fondo valdymo organai – visuotinis dalininkų susirinkimas, investicijų valdyba ir direktorius.

Fondo dalininkai priima su biudžeto tvirtinimu, projektų finansavimu, neliečiamojo kapitalo formavimu, finansinių ataskaitų ir gautos paramos ataskaitų tvirtinimu, naujų dalininkų prisijungimu susijusius sprendimus. Dalininkai taipogi renka Fondo investicijų valdybą ir skiria Fondo direktorių.

Investicijų valdyba yra atsakinga už neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investavimo strategiją ir jos įgyvendinimą. Į valdybą renkami nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys reikiamos patirties finansų ir turto valdymo srityje.

Fondo direktorius užtikrina efektyvią kasdienę Fondo veiklą.

Papildomai suformuotas Vidaus kontrolės komitetas veikia kaip papildoma užtikrinimo priemonė, kad Fondas laikysis aukščiausių standartų ir efektyviai sieks Fondo įstatuose numatytų tikslų. Vidaus kontrolės komitetas vykdo Fondo veiklos priežiūrą, stebėjimą ir vertinimą. Komiteto narius deleguoja Fondo dalininkai, Fondo globėjų tarybos nariai bei Vilniaus universitetas.

Fondo dalininkai ir jų atstovai

Arvydas Andrijauskas

Verslininkas, vieną didžiausių Baltijos šalyse knygų leidybos ir prekybos grupių „Alma littera“ valdančios bendrovė „AL holdingas“ pagrindinis akcininkas, valdybos pirmininkas ir vadovas. VU alumnas, baigęs Fizikos fakultetą.

UAB „Ekspla“, kuriai atstovauja Kęstutis Jasiūnas

Pasaulinį pripažinimą pelniusių lazerių, jų sistemų ir lazerinės elektronikos gaminių įmonė, kuriai atstovauja valdybos narys ir generalinis direktorius Kęstutis Jasiūnas.

UAB „Light Conversion“, kuriai atstovauja Kristina Piskarskaitė

Pasaulinį pripažinimą pelniusių lazerių, jų sistemų ir lazerinės elektronikos gaminių įmonė, kuriai atstovauja Kristina Piskarskaitė.

Nerijus Numa

Investuotojas, studijų metais aktyvus studentų organizacijų dalyvis, vienas iš Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) steigėjų. VU alumnas, baigęs Medicinos fakultetą.

Danas Tvarijonavičius, atstovaujantis UAB „Grūdainė“

Medicinos ir biochemijos mokslų daktaras, verslininkas, „Roquette Amilina“ valdybos pirmininkas.

Darius Zubas, atstovaujantis Akola ApS

Verslininkas, "Linas Agro Group" valdybos pirmininkas, įkūrėjas ir pagrindinis akcininkas.

Alvydas Žabolis

Investuotojas, bendrovės „Žabolis ir partneriai“ steigėjas ir vadovas, visuomenininkas.
VU alumnas, baigęs Fizikos fakultetą.

Investicijų valdybos nariai

Alius Jakubėlis, pirmininkas

„Orion Securities“ direktorius, Lietuvos finansų maklerių asociacijos prezidentas.

Šarūnas Barauskas

"0G Baltics" veiklos direktorius, obligacijų rinkų ekspertas.

Mindaugas Mažeikis, CFA

„INVL Finasta“ investicijų strategas. Akcijų rinkų ekspertas, turintis atestuoto finansų analitiko (angl. CFA) sertifikatą.

Prof. Konstantinas Pileckas

VU Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius, privatus investuotojas.

Fondo direktorius

Justinas Noreika, CFA

Sukaupęs virš 10 metų patirties įvairių organizacijų ir investicijų valdyme, turintis atestuoto finansų analitiko (angl. CFA) sertifikatą.

Vidaus kontrolės komitetas

Dr. Irma Kamarauskienė, pirmininkė

Vilniaus universiteto deleguota atstovė, auditorė, buvusi „Achemos“ grupės finansų vadovė.

Dr. Algirdas Juozapavičius

Dalininkų deleguotas atstovas, „Light Conversion“ akcininkas, buvęs ilgametis direktorius.

Mantė Mažeikienė

Dalininkų deleguota atstovė, „EKSMA“ įmonių grupės vyriausioji finansininkė.