Fondo valdymas

Vilniaus universiteto fondo valdymo organai – visuotinis dalininkų susirinkimas, investicijų valdyba ir direktorius.

Fondo dalininkai priima su biudžeto tvirtinimu, projektų finansavimu, neliečiamojo kapitalo formavimu, finansinių ataskaitų ir gautos paramos ataskaitų tvirtinimu, naujų dalininkų prisijungimu susijusius sprendimus. Dalininkai taipogi renka Fondo investicijų valdybą ir skiria Fondo direktorių.

Investicijų valdyba yra atsakinga už neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investavimo strategiją ir jos įgyvendinimą. Į valdybą renkami nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys reikiamos patirties finansų ir turto valdymo srityje.

Fondo direktorius užtikrina efektyvią kasdienę Fondo veiklą.

Papildomai suformuotas Vidaus kontrolės komitetas veikia kaip papildoma užtikrinimo priemonė, kad Fondas laikysis aukščiausių standartų ir efektyviai sieks Fondo įstatuose numatytų tikslų. Vidaus kontrolės komitetas vykdo Fondo veiklos priežiūrą, stebėjimą ir vertinimą. Komiteto narius deleguoja Fondo dalininkai, Fondo globėjų tarybos nariai bei Vilniaus universitetas.

Fondo dalininkai ir jų atstovai

Alvydas Žabolis

Investuotojas, bendrovės „Žabolis ir partneriai“ steigėjas ir vadovas, visuomenininkas.
VU alumnas, baigęs Fizikos fakultetą.

UAB „Ekspla“, kuriai atstovauja Rimantas Kraujalis

Aukštąsias technologijas kuriančios grupės „Eksma“ prezidentas, Vilniaus universiteto tarybos pirmininkas 2014-2019 m.
VU alumnas, baigęs Fizikos fakultetą.

UAB „Light Conversion“, kuriai atstovauja prof. Algis Petras Piskarskas

Lietuvos lazerių asociacijos prezidentas, habilituotas gamtos mokslų daktaras, akademikas.
Mokėsi VU Fizikos fakultete, baigė Maskvos M. Lomonosovo universitetą.

Nerijus Numa

Investuotojas, studijų metais aktyvus studentų organizacijų dalyvis, vienas iš Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) steigėjų.
VU alumnas, baigęs Medicinos fakultetą.

Darius Zubas, atstovaujantis Akola ApS

Verslininkas, "Linas Agro Group" valdybos pirmininkas, įkūrėjas ir pagrindinis akcininkas.

Danas Tvarijonavičius, atstovaujantis UAB „Grūdainė“

Medicinos ir biochemijos mokslų daktaras, verslininkas, „Roquette Amilina“ valdybos pirmininkas.

Investicijų valdybos nariai

Alius Jakubėlis, pirmininkas

„Orion Securities“ direktorius, Lietuvos finansų maklerių asociacijos prezidentas.

Šarūnas Barauskas

"0G Baltics" veiklos direktorius, obligacijų rinkų ekspertas.

Mindaugas Mažeikis, CFA

„Akso“ fondo direktorius, akcijų rinkų ekspertas, turintis atestuoto finansų analitiko (angl. CFA) sertifikatą.

Prof. Konstantinas Pileckas

VU Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius, VU Tarybos narys, privatus investuotojas.

Fondo direktorius

Justinas Noreika, CFA

Sukaupęs virš 10 metų patirties įvairių organizacijų ir investicijų valdyme, turintis atestuoto finansų analitiko (angl. CFA) sertifikatą.

Vidaus kontrolės komitetas

Dr. Irma Kamarauskienė, pirmininkė

Vilniaus universiteto deleguota atstovė, auditorė, buvusi „Achemos“ grupės finansų vadovė.

Dr. Algirdas Juozapavičius

Dalininkų deleguotas atstovas, „Light Conversion“ akcininkas, buvęs ilgametis direktorius.

Mantė Mažeikienė

Dalininkų deleguota atstovė, „EKSMA“ įmonių grupės vyriausioji finansininkė.


Prof. Vytautas Mizaras

Globėjų deleguotas atstovas, VU Teisės fakulteto profesorius, advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ teisininkas, partneris.