Investavimo strategija

2019 m. investuoti į skirtingas turto klases pradėjęs Vilniaus universiteto fondas šiuo metu valdo per 2.2 mln. investicijų portfelį. Už sėkmingą investavimą ir investavimo strategijos rengimą yra atsakinga Investicijų valdyba. kurią skiria Fondo dalininkai.

Finansų valdymo gairės – pagal geriausią tarptautinę praktiką

Ilgalaikiai investavimo tikslai = Fondo vertės išsaugojimas ir augimas + Stabiliai skiriama parama Vilniaus universitetui

Investavimo tikslai:

 • Siekti ilgalaikio Fondo vertės augimo aktyviai investuojant į diversifikuotas finansines priemones.
 • Minimali siekiama grynoji grąža vidutiniu laikotarpiu turi viršyti Euro-zonos vartotojų kainų infliaciją.
 • Siektina grąža – pagal atitinkamu metu esančią investicinio portfelio struktūrą ir atitinkamus palyginamuosius indeksus.

Investavimo filosofija

 • Neribotas laikotarpis  ilgalaikė investavimo strategija  galimybė prisiimti akcijų rinkų ir mažiau likvidžių investicijų riziką.
 • Investicijų grąža yra tiesiogiai proporcinga prisiimtai rizikai  investavimas yra įvairių rizikų valdymas, o ne grąžos valdymas.
 • Rizikos išskaidymas – svarbi investavimo strategijos dalis.

Investavimo strategija

 • Investuojama į skirtingas turto klases.
 • Investuojama globalioje rinkoje ir neapsiribojama Lietuvoje platinamais VP. Užsienio investicijos daugiausiai orientuojamos į išsivysčiusias rinkas su stipria ekonomika, maža politine rizika ir aukštais įmonių valdymo standartais.
 • Maksimali investicija į vieną investavimo objektą – 20% Fondo vertės (apribojimas netaikomas indėliams).
 • Pagrindinė valiuta – Euras, bet galimos investicijos ir kitomis valiutomis. Investicijų dalis užsienio valiuta maks. 50% fondo vertės.
 • Efektyvus patikėto turto valdymas, optimizuojant investavimo, saugojimo ir valdymo kaštus.

Diversifikuota neliečiamojo kapitalo investicijų alokacija

Turto klasėIlgalaikis turto išskaidymasIšskaidymo riba min.Išskaidymo riba maks.Palyginamasis indeksas
Europos akcijos25%15%30%Stoxx Europe 50, EUR
Pasaulio akcijos20%10%30%MSCI World, EUR
Besivystančių šalių akcijos5%0%10%MSCI Emerging Markets, EUR
Euro-zonos vyriausybių obligacijos25%10%40%Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Įmonių obligacijos10%10%30%Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Aukšto pajamingumo obligacijos5%0%10%Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Alternatyvios investicijos10%0%35%EURIBOR 6M + 3%
Pinigų rinkos priemonės0%0%10%EURIBOR 6M

Fondui augant investicijų valdymas aktyvės, o remiantis tarptautine praktika prisiimamos rizikos lygis
atitinkamai palaipsniui didės.

Siekiant investicinės grąžos ir tuo pačiu prisidėjimo prie VU bendruomenės galimybių plėtojimo, ateityje
alternatyvios investicijos gali būti nukreiptos ir į su VU susijusius objektus, tokius kaip:

 • startuoliai ar jauni verslai, kurie susikūrė VU bendruomenėje ir turi aukštos pridėtinės vertės potencialą;
 • infrastruktūros projektai, gerinantys akademinį procesą (pvz., studentų bendrabučiai);
 • kiti projektai.