Investavimo strategija

Investavimo strategija

2019 m. investuoti į skirtingas turto klases pradėjęs Vilniaus universiteto fondas šiuo metu valdo per 2,8 mln. Eur vertės portfelį. Už sėkmingą investavimą ir investavimo strategijos rengimą yra atsakinga Investicijų valdyba, kurią skiria VU fondo dalininkai.

 

Finansų valdymo gairės – pagal geriausią tarptautinę praktiką

Ilgalaikiai investavimo tikslai = Fondo vertės išsaugojimas ir augimas + Stabiliai skiriama parama Vilniaus universitetui

Investavimo tikslai:

 • Siekti ilgalaikio Fondo vertės augimo aktyviai investuojant į diversifikuotas finansines priemones.
 • Minimali siekiama grynoji grąža vidutiniu laikotarpiu turi viršyti Euro-zonos vartotojų kainų infliaciją.
 • Siektina grąža – pagal atitinkamu metu esančią investicinio portfelio struktūrą ir atitinkamus palyginamuosius indeksus.

Investavimo filosofija:

 • Neribotas laikotarpis – tai ilgalaikė investavimo strategija, galimybė prisiimti akcijų rinkų bei mažiau likvidžių investicijų riziką.
 • Investicijų grąža yra tiesiogiai proporcinga prisiimtai rizikai. Investavimas yra įvairių rizikų valdymas, o ne grąžos valdymas.
 • Rizikos išskaidymas – svarbi investavimo strategijos dalis.

Investavimo strategija:

 • Investuojama į skirtingas turto klases.
 • Investuojama globalioje rinkoje ir neapsiribojama Lietuvoje platinamais VP. Užsienio investicijos daugiausiai orientuojamos į išsivysčiusias rinkas su stipria ekonomika, maža politine rizika ir aukštais įmonių valdymo standartais.
 • Maksimali investicija į vieną investavimo objektą – 20% Fondo vertės (apribojimas netaikomas indėliams).
 • Pagrindinė valiuta – Euras, bet galimos investicijos ir kitomis valiutomis. Investicijų dalis užsienio valiuta maks. 50% fondo vertės.
 • Efektyvus patikėto turto valdymas, optimizuojant investavimo, saugojimo ir valdymo kaštus.

 

Diversifikuota neliečiamojo kapitalo investicijų alokacija:

Turto klasė  

Ilgalaikis turto išskaidymas

Išskaidymo riba min.

Išskaidymo riba maks.

Palyginamasis indeksas

Išsivysčiusių šalių akcijos

30 % 20 % 50 % MSCI World, EUR

Besivystančių šalių akcijos

5 % 0 % 10 % MSCI Emerging Markets, EUR

Investicinio reitingo vyriausybių obligacijos eurais

15 % 10 % 40 % Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index

Investicinio reitingo įmonių obligacijos

10 % 5 % 30 % Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index

Aukšto pajamingumo obligacijos

5 % 0 % 15 % Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index

Alternatyvios investicijos

35 % 10 % 50 % MSCI World, EUR

Pinigų rinkos priemonės

0% 0% 20 % EURIBOR 6M

Fondui augant investicijų valdymas aktyvės, o remiantis tarptautine praktika prisiimamos rizikos lygis atitinkamai palaipsniui didės.

Siekiant investicinės grąžos ir tuo pačiu prisidėjimo prie VU bendruomenės galimybių plėtojimo, ateityje alternatyvios investicijos gali būti nukreiptos ir į su VU susijusius objektus, tokius kaip:

 • startuoliai ar jauni verslai, kurie susikūrė VU bendruomenėje ir turi aukštos pridėtinės vertės potencialą;
 • infrastruktūros projektai, gerinantys akademinį procesą (pvz., studentų bendrabučiai);
 • kiti projektai.