Investavimo strategija

2019 m. investuoti į skirtingas turto klases pradėjęs Vilniaus universiteto fondas šiuo metu valdo per 2.2 mln. investicijų portfelį. Už sėkmingą investavimą ir investavimo strategijos rengimą yra atsakinga Investicijų valdyba. kurią skiria Fondo dalininkai.

Finansų valdymo gairės – pagal geriausią tarptautinę praktiką

Ilgalaikiai investavimo tikslai = Fondo vertės išsaugojimas ir augimas + Stabiliai skiriama parama Vilniaus universitetui

Investavimo tikslai:

 • Siekti ilgalaikio Fondo vertės augimo aktyviai investuojant į diversifikuotas finansines priemones.
 • Minimali siekiama grynoji grąža vidutiniu laikotarpiu turi viršyti Euro-zonos vartotojų kainų infliaciją.
 • Siektina grąža – pagal atitinkamu metu esančią investicinio portfelio struktūrą ir atitinkamus palyginamuosius indeksus.

Investavimo filosofija

 • Neribotas laikotarpis  ilgalaikė investavimo strategija  galimybė prisiimti akcijų rinkų ir mažiau likvidžių investicijų riziką.
 • Investicijų grąža yra tiesiogiai proporcinga prisiimtai rizikai  investavimas yra įvairių rizikų valdymas, o ne grąžos valdymas.
 • Rizikos išskaidymas – svarbi investavimo strategijos dalis.

Investavimo strategija

 • Investuojama į skirtingas turto klases.
 • Investuojama globalioje rinkoje ir neapsiribojama Lietuvoje platinamais VP. Užsienio investicijos daugiausiai orientuojamos į išsivysčiusias rinkas su stipria ekonomika, maža politine rizika ir aukštais įmonių valdymo standartais.
 • Maksimali investicija į vieną investavimo objektą – 20% Fondo vertės (apribojimas netaikomas indėliams).
 • Pagrindinė valiuta – Euras, bet galimos investicijos ir kitomis valiutomis. Investicijų dalis užsienio valiuta maks. 50% fondo vertės.
 • Efektyvus patikėto turto valdymas, optimizuojant investavimo, saugojimo ir valdymo kaštus.

Diversifikuota neliečiamojo kapitalo investicijų alokacija

Turto klasė   

Ilgalaikis turto išskaidymas                     

Išskaidymo riba min.

Išskaidymo riba maks.

Palyginamasis indeksas

Europos akcijos

25% 15% 30% Stoxx Europe 50, EUR

Pasaulio akcijos

20% 10% 30% MSCI World, EUR

Besivystančių šalių akcijos

5% 0% 10% MSCI Emerging Markets, EUR

Euro-zonos vyriausybių obligacijos

25% 10% 40% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index

Įmonių obligacijos

10% 10% 30% Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index

Aukšto pajamingumo obligacijos

5% 0% 10% Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index

Alternatyvios investicijos

10% 0% 35% EURIBOR 6M + 3%

Pinigų rinkos priemonės

0% 0% 10% EURIBOR 6M

Fondui augant investicijų valdymas aktyvės, o remiantis tarptautine praktika prisiimamos rizikos lygis atitinkamai palaipsniui didės.

Siekiant investicinės grąžos ir tuo pačiu prisidėjimo prie VU bendruomenės galimybių plėtojimo, ateityje alternatyvios investicijos gali būti nukreiptos ir į su VU susijusius objektus, tokius kaip:

 • startuoliai ar jauni verslai, kurie susikūrė VU bendruomenėje ir turi aukštos pridėtinės vertės potencialą;
 • infrastruktūros projektai, gerinantys akademinį procesą (pvz., studentų bendrabučiai);
 • kiti projektai.