Valdymas

Valdymas

Vilniaus universiteto fondo valdymo organai:

  • visuotinis dalininkų susirinkimas,
  • investicijų valdyba,
  • direktorius.

Fondo dalininkai priima su biudžeto tvirtinimu, projektų finansavimu, neliečiamojo kapitalo formavimu, finansinių ataskaitų ir gautos paramos ataskaitų tvirtinimu, naujų dalininkų prisijungimu susijusius sprendimus. Dalininkai taip pat renka Fondo investicijų valdybą ir skiria Fondo direktorių.

Investicijų valdyba yra atsakinga už neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investavimo strategiją ir jos įgyvendinimą. Į valdybą renkami nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys reikiamos patirties finansų ir turto valdymo srityje.

Fondo direktorius užtikrina efektyvią kasdienę Fondo veiklą.

Papildomai suformuotas Vidaus kontrolės komitetas veikia kaip papildoma užtikrinimo priemonė, kad Fondas laikysis aukščiausių standartų ir efektyviai sieks Fondo įstatuose numatytų tikslų. Vidaus kontrolės komitetas vykdo Fondo veiklos priežiūrą, stebėjimą ir vertinimą. Komiteto narius deleguoja Fondo dalininkai, Fondo globėjų tarybos nariai bei Vilniaus universitetas.

Fondo dalininkai ir jų atstovai

Arvydas Andrijauskas

Verslininkas, vienos didžiausių Baltijos šalyse knygų leidybos ir prekybos grupių „Alma littera“ įkūrėjas. VU alumnas, baigęs VU Fizikos fakultetą.

UAB „Ekspla“, kuriai atstovauja Kęstutis Jasiūnas

Pasaulinį pripažinimą pelniusių lazerių, jų sistemų ir lazerinės elektronikos gaminių įmonė, kuriai atstovauja valdybos pirmininkas Kęstutis Jasiūnas.

UAB „Light Conversion“, kuriai atstovauja Kristina Piskarskaitė

Pasaulinį pripažinimą pelniusių lazerių, jų sistemų ir lazerinės elektronikos gaminių įmonė, kuriai atstovauja Kristina Piskarskaitė.

Nerijus Numa

Investuotojas, studijų metais aktyvus studentų organizacijų dalyvis, vienas iš Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) steigėjų. VU alumnas, baigęs VU Medicinos fakultetą.

Danas Tvarijonavičius, atstovaujantis UAB „Grūdainė“

Medicinos ir biochemijos mokslų daktaras, verslininkas, privatus investuotojas.

Gediminas Vaitiekūnas, atstovaujantis VŠĮ „GV muziejus“

Verslininkas, Vilniaus senamiesčio Rotary klubo narys, Elnių augintojų asociacijos prezidentas, Lietuvos medžiotojų draugijos Valdybos pirmininkas. VU alumnas, baigęs VU Fizikos fakultetą.

Darius Zubas, atstovaujantis Akola ApS

Verslininkas, AB „Akola group“ valdybos pirmininkas, įkūrėjas ir pagrindinis akcininkas.

Alvydas Žabolis

Investuotojas, bendrovės „Žabolis ir partneriai“ steigėjas ir vadovas, visuomenininkas. VU alumnas, baigęs VU Fizikos fakultetą.

Investicijų valdybos nariai

Alius Jakubėlis, pirmininkas

„Orion Securities“ partneris ir valdybos pirminikas, Lietuvos finansų maklerių asociacijos prezidentas.

Šarūnas Barauskas

Obligacijų rinkų ekspertas.

Mindaugas Mažeikis, CFA

„INVL Finasta“ investicijų strategas. Akcijų rinkų ekspertas, turintis atestuoto finansų analitiko (angl. CFA) sertifikatą.

Prof. Konstantinas Pileckas

VU Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius, privatus investuotojas.

Paulius Kunčinas

Ekonomistas, investavimo specialistas.

Tomas Krakauskas

„Willgrow“ investicijų valdymo direktorius

Fondo direktorius

Justinas Noreika, CFA

Sukaupęs virš 10 metų patirties įvairių organizacijų ir investicijų valdyme, turintis atestuoto finansų analitiko (angl. CFA) sertifikatą.

Vidaus kontrolės komitetas

Dr. Irma Kamarauskienė, pirmininkė

Vilniaus universiteto deleguota atstovė, auditorė.

Dr. Algirdas Juozapavičius

Dalininkų deleguotas atstovas, buvęs „Light Conversion“ akcininkas, ilgametis direktorius.

Mantė Mažeikienė

Dalininkų deleguota atstovė, „EKSMA“ įmonių grupės vyriausioji finansininkė.