Prof. V. Sirvydžio monografijos „Širdies operacijos“ leidybos finansavimas

Prof. V. Sirvydžio monografijos „Širdies operacijos“ leidybos finansavimas

Finansuotas projektas

4 360 €

1

Surinkta iš 4 360 €

Kartų paremta

Sulaukęs tikslinės paramos šiam projektui VU fondas finansavo VU profesoriaus emerito Vytauto Jono Sirvydžio monografiją „Širdies operacijos. Įgimtos širdies ydos. Žvilgsnis į istoriją“.

Vytautas Jonas Sirvydis, Vilniaus universiteto profesorius emeritas – 1959 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Dvejus metus dirbo chirurgu Vilniaus miesto I ligoninėje. O paskui visą laiką Vilniaus universiteto Bendrosios chirurgijos klinikoje, kuri ilgainiui virto Širdies ir kraujagyslių chirurgijos klinika, kol galiausiai tapo Širdies chirurgijos klinika. Iš pradžių buvo širdies ir kraujagyslių chirurgas, vėliau širdies chirurgas. Ėjo šias pareigas: 1968–1983 m. Širdies chirurgijos skyriaus vedėjo, 1983–1990 m. Įgimtų širdies ydų chirurgijos skyriaus vedėjo, 1990–2008 m. VU Širdies chirurgijos klinikos vadovo.

Iliustracijų autorė Ona Barisaitė 1958 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir pradėjo dirbti chirurge VU Hospitalinės chirurgijos klinikoje, o nuo 1985 iki 2010 m. dirbo širdies chirurge VU Širdies chirurgijos klinikoje. Savo pasišventimą chirurgijai ir ligoniams gražiai derino su dailininkės talentu ir nupiešė beveik visų Vilniuje darytų širdies operacijų schemas.

Knygoje aprašyta dauguma šiandien atliekamų įgimtų širdies ydų ištaisymo operacijų ir pateikti jų piešiniai – schemos. Čia išdėstyta įgimtų širdies ydų patologija, patofiziologija ir indikacijos operacijoms, taip pat jų artimieji ir atokieji rezultatai. Daugelis širdies ydų ištaisymo operacijų yra labai sudėtingos, o jų kūrimo istorija ilga ir sunki. Tobulumo siekis neretai reikalavo iš įvairiose pasaulio šalyse dirbusių kelių chirurgų-kūrėjų kartų didelio pasiaukojimo eksperimentinėse laboratorijose ir klinikinėje praktikoje.

Monografijoje pateikta šių operacijų kūrimo ir tobulinimo istorija pasaulyje ir Lietuvoje yra ne tik įdomi, bet ir padeda suprasti pačių sudėtingiausių operacijų esmę. Lietuviško širdies chirurgijos vadovėlio iki šiol nėra. Taigi ši knyga gali būti naudinga medicinos studentams, gydytojams rezidentams ir jauniems chirurgams, taip pat kardiologams, pediatrams ir kitiems gydytojams, norintiems suprasti širdies chirurgijos principus ir galimybes.

Daugiau apie leidinį čia ir čia.

Projekto rėmėjai

  • Vilniaus universiteto fondas (iš tikslinės paramos)
Esame labai dėkingi už skirtą paramą! Tavo indėlis į VU padeda mums tobulėti, užtikrinti Universiteto ateitį ir įgyvendinti reikalingus projektus.