Kofinansavimo konkursas jaunųjų mokslininkų pritraukimui

Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas, siekdamas į universitetą pritraukti vis daugiau pripažintos tarptautinės patirties turinčių jaunųjų mokslininkų ir padėti jiems įsitvirtinti Vilniaus universitete, rengia laikino kofinansavimo konkursą 2 mokslinėms pozicijoms. Konkurse kviečiami dalyvauti visi VU akademiniai padaliniai.

 

SĄLYGOS

 • konkursas yra atviras visiems Vilniaus universiteto akademiniams padaliniams;
 • dalyvis – akademinis padalinys – gali pateikti daugiau nei vieną paraišką;
 • dalyvis, pateikęs daugiau nei vieną paraišką, turi galimybę laimėti finansavimą vienai mokslinei pozicijai;
 • laimėjimo atveju dalyvis – akademinis padalinys – įsipareigoja pritraukti reikalavimus atitinkantį jaunąjį mokslininką mokslinei pozicijai užimti (jei paraiškos teikimo metu nurodomas konkretus asmuo mokslinei pozicijai užimti, įsipareigojama užtikrinti, kad laimėjimo atveju šis asmuo ir užimtų šią mokslinę poziciją);
 • jaunasis mokslininkas turi pradėti darbą universitete ne vėliau kaip nuo 2023-09-01
 • dalyvis – akademinis padalinys – prisiima atsakomybę už paraiškoje pateikiamos informacijos teisingumą, teisėtumą ir asmens duomenų naudojimą;
 • paraiška ir susiję dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Reikalavimas netaikomas mokslinių publikacijų sąrašui;
 • bus vertinami tik konkurso reikalavimus atitinkančios ir laiku pateiktos paraiškos;

REIKALAVIMAI

 • konkursui teikiamą mokslinę poziciją gali užimti tik tarptautinės mokslinės patirties turintys jaunieji mokslininkai, mokslinį laipsnį (daktaro) įgiję ne daugiau kaip prieš 7 metus (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos vaiko priežiūros atostogos). Tarptautinė mokslinė praktika suprantama kaip studijos/darbas/ilgalaikės stažuotės aukšto lygio užsienio mokslo centruose, dalyvavimas tarptautiniuose moksliniuose projektuose, mokslinės publikacijos aukšto tarptautinio lygio leidiniuose bei kita tarptautinė mokslinė veikla;
 • VU fondas vienai mokslinei pozicijai finansuoti skirs iki 30 tūkst. Eur per visą mokslinės pozicijos kofinansavimo laikotarpį (šios lėšos bus tiesiogiai dalimis išmokamos mokslinę poziciją užėmusiam jaunajam/-ai mokslininkui/-ei pagal finansinio rėmimo sutartį);
 • konkursui teikiamos mokslinės pozicijos kofinansavimas turi trukti 2 metus ar daugiau. 
 • laimėjimo atveju dalyvis – akademinis padalinys – įsipareigoja mokslinės pozicijos finansavimui skirti ne mažiau, nei VU fondo skiriama dalis;
 • konkursui teikiamos mokslinės pozicijos pavyzdžiai: jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, podoktorantūros stažuotojas.
 • laimėjimo atveju dalyvis – akademinis padalinys – kartu su mokslinę poziciją užimančiu jaunuoju mokslininku įsipareigoja dalyvauti VU fondo sklaidoje apie laimėtą konkursą, gautą paramą, mokslininko atranką, mokslinę veiklą ir pan. įvairiuose sklaidos kanaluose (socialinėse medijose, žiniasklaidoje, renginiuose ir pan.)

VERTINIMAS

Iš konkursui pateiktų paraiškų bus atrenkamos ir finansuojamos 2 perspektyviausios mokslinės pozicijos, geriausiai atitinkančios vertinimo kriterijus. Vertinimo kriterijai:

 • mokslinės pozicijos įtaka VU tarptautiniam konkurencingumui;
 • mokslinės pozicijos įtaka akademinio padalinio bendruomenei;
 • mokslinės pozicijos aktualumas ir potencialas;
 • kandidatų/-čių tarptautinė patirtis;
 • kandidatų/-čių atrankos principai.

KONKURSO TERMINAI

 • pradžia: 2022 m. gegužės 30 d.
 • pabaiga: 2022 m. liepos 1 d.
 • rezultatai: iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Konkursą organizuoja Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas (į/k 304222713), Universiteto g. 3, 111A kab., LT-01513 Vilnius, vufondas@vuf.lt, +370 5 219 3000. Konsultacijas dėl paraiškų teikimo teikia VU fondo administracijos darbuotoja Paulina Aistė Sukurė (paulina.sukure@vuf.lt, +370 5 268 7007).

 

KVIEČIAME PILDYTI PARAIŠKĄ