Mecenavimo tradicijos

Vilniaus universitetas visais laikais buvo Lietuvos šviesuomenės, suprantančios išsilavinimo reikšmę, dėmesio centre. Universiteto Didįjį kiemą juosiančiose sienose įamžinti Vilniaus universiteto steigėjai, mecenatai, įžymūs mokslininkai. Jie primena čia pradėtų ir plėtotų idėjų bei darbų reikšmę, nes Vilniaus universitetas visada buvo daugiau nei mokslo įstaiga – tai vienas iš svarbiausių šalies progreso židinių.

Vilniaus universiteto Didžioji kiemo freskos

Istorijos puslapiuose yra daug su universitetu susijusių žymių ir garbių veikėjų – savo idėjas ir vizijas čia galėjo realizuoti ne tik mokslo, bet ir politikos bei verslo atstovai. Kiekvienas Vilniaus universiteto fundatorius bei idėjinis partneris laiku priėmė svarbų sprendimą – remti intelektualines ištakas.

Istoriniai VU mecenatai (iš kairės). Valerijonas Protasevičius, Kazimieras Leonas Sapiega, Jurgis Radvila, Elžbieta Oginskaitė–Puzinienė

Valerijonas Protasevičius, Kazimieras Leonas Sapiega, Jurgis Radvila, Elžbieta Oginskaitė–Puzinienė ir daugelis kitų – tai ne pavieniai dosnumu sužibėję fundatoriai, o prestižinės mecenavimo tradicijos kūrėjai ir tęsėjai. Skirtingomis formomis kiekvienas iš jų prisidėjo prie Lietuvos inteligentijos, aukštojo mokslo ir visuomenės brandos.

Fondo ir VU bendradarbiavimas

XXI amžiuje Vilniaus universiteto fondo steigėjai ir bendraminčiai siekia vėl suburti verslo, mokslo ir visuomenės lyderius, kurių indėlis, vizijos ir pastangos tiesia kelią Lietuvos ateities pasiekimams. Vilniaus universiteto fondas – legendos tęstinumas, grindžiamas per amžius susiformavusiomis mokslo ir verslo bendradarbiavimo tradicijomis.

Modernių laikų mecenatai (iš kairės). Rimantas Kraujalis, Reda ir Alvydas Žaboliai, Darius Zubas, Danas Tvarijonavičius, Romualdas Danielius

Tęsdamas mecenavimo tradicijas Vilniaus universitete, Fondas įsipareigoja veikti išimtinai universiteto labui, o Vilniaus universitetas, įgyvendindamas Fondo pasirinktus projektus, pasinaudoja papildomomis galimybėmis finansuoti gabiausių studentų studijas, pritraukti geriausius dėstytojus ir mokslininkus iš užsienio, finansuoti esamų mokslininkų ir studentų stažuotes, kurti specialias studijų programas, atlikti užsakomuosius mokslinius tyrimus, inicijuoti kitas į Vilniaus universiteto pridėtinės vertės kūrimą nukreiptas veiklas.

Keletas iš finansuotų talentų (iš kairės). Mantas Šimėnas, Thomas Peak, Nethra Dev Milind Dev

Remiantis bendradarbiavimo sutartimi, Vilniaus universitetas leidžia Fondui naudoti VU vardą bei įsipareigoja skatinti Fondo žinomumą ir užtikrinti tinkamą Fondo veiklos organizavimą, o Fondas įsipareigoja veikti išimtinai VU naudai. VU fondas – universiteto socialinis partneris, atstovaujamas universiteto valdymo organuose.