Dr. Aistė Kiltinavičiūtė ir dr. Vytautas Klimavičius laimėjo VU fondo konkursą

2022 09 22

Dr. Aistė Kiltinavičiūtė ir dr. Vytautas Klimavičius laimėjo VU fondo konkursą

Kasmet organizuojamą Vilniaus universiteto (VU) fondo konkursą, skirtą jauniesiems mokslininkams pritraukti, šiemet laimėjo VU Filologijos fakulteto kandidatė dr. Aistė Kiltinavičiūtė ir VU Fizikos fakulteto kandidatas dr. Vytautas Klimavičius.

Talentingiems, tarptautinės patirties turintiems jauniesiems mokslininkams dvejiems metams išmokama iki 30 tūkst. eurų papildomo finansavimo prie padalinių jau skiriamo atlygio. Lėšos skiriamos iš VU fondo neliečiamojo kapitalo investicijų grąžos.

Prie VU Filologijos fakulteto jungiasi perspektyvi tyrėja iš Kembridžo universiteto

Dr. A. Kiltinavičiūtė bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijas baigė Kembridžo universitete, Jungtinėje Karalystėje, stažavosi Stanfordo universitete, JAV. 2022 m. jaunoji mokslininkė Kembridžo universitete apgynė daktaro disertaciją „Jutiminis suvokimas Dantės sapnuose ir vizijose“.

VU Filologijos fakulteto sukurta mokslinė pozicija kontrastyvinių tyrimų srityje glaudžiai susijusi su vertimu ir tarpkultūrine komunikacija, kur jaunosios tyrėjos potencialas itin didelis. Italų, lotynų kalbų mokėjimas, lyginamosios literatūros, vertimo studijų teorijų išmanymas leido dr. A. Kiltinavičiūtei VU Filologijos fakultete pradėti sudėtingą projektą „Dantės vertimai ir jų recepcija XX ir XXI a. Lietuvoje“.

Jaunosios mokslininkės indėlis bus svarbus palaikant aukštą mokslo kokybę VU Filologijos fakultete, didinant humanitarinių mokslų tyrimų sklaidą pasaulyje, atvers galimybes jaunesniems tyrėjams dirbti kartu su tarptautinės patirties turinčiais mokslininkais.

Jaunasis fizikas Vokietijoje sukauptas branduolių magnetinio rezonanso žinias taikys VU Fizikos fakultete

VU Fizikos fakulteto kandidatas dr. V. Klimavičius trejus metus moksline veikla užsiėmė Darmštato technikos universitete, Vokietijoje. Jaunasis fizikas stažavosi Lenkijoje, Slovėnijoje, yra laimėjęs prestižinę Alexanderio von Humboldto fondo stipendiją, skirtą podoktorantūros stažuotojams.

Dr. V. Klimavičiaus Vokietijoje sukauptos žinios apie kietojo kūno branduolių magnetinio rezonanso (BMR) spektroskopiją ir jos taikymus funkcinių medžiagų tyrimuose bus pritaikomos VU Fizikos fakultete. Jaunojo mokslininko tyrimų lauke – ir dinaminė branduolių poliarizacija, šiuo metu viena iš perspektyviausių BMR hiperpoliarizacijos sričių.

Dr. V. Klimavičius palaiko glaudžius ryšius su kolegomis iš Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Japonijos, JAV ir kt. Tyrėjo tarptautiniai ryšiai sustiprins VU Fizikos fakulteto Cheminės fizikos instituto Magnetinių rezonansų mokslinę grupę, o kartu ir VU tarptautinį konkurencingumą.

Augant VU neliečiamojo kapitalo fondui, augs ir mokslininkų finansavimas

Apie 3 mln. eurų vertės portfelį valdantis VU fondas iš neliečiamojo kapitalo investicijų grąžos jau kofinansavo 5 mokslininkus: 2020 m. dr. Guillermo Hausmann-Guil prisijungė prie VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, 2021 m. dr. Thomas Peak – prie VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, dr. Mantas Šimėnas – prie VU Fizikos fakulteto (2021 m. mokslininkai iš dalies finansuoti ir iš MJJ fondo tikslinės paramos).

VU fondo direktorius Justinas Noreika viliasi, kad, nuosekliai didėjant tiek fondo neliečiamajam kapitalui, tiek iš jo uždirbamai investicijų grąžai, netolimoje ateityje bus galima finansuoti dar daugiau jaunųjų mokslininkų su stipria tarptautine patirtimi ir taip stiprinti universiteto tarptautinį konkurencingumą.

Esame labai dėkingi už skirtą paramą! Tavo indėlis į VU padeda mums tobulėti, užtikrinti Universiteto ateitį ir įgyvendinti reikalingus projektus.