Įteiktos John ir Ida Valauskų subfondo stipendijos geriausiai besimokantiems VU Medicinos fakulteto studentams

2024 03 28

Įteiktos John ir Ida Valauskų subfondo stipendijos geriausiai besimokantiems VU Medicinos fakulteto studentams

2024 m. kovo 26 d. vykusiame VU Medicinos fakulteto Tarybos posėdyje buvo įteiktos John ir Ida Valauskų neliečiamojo kapitalo subfondo stipendijos geriausiai besimokantiems studentams.

Studentams įteikdamas simbolinius stipendijų čekius dekanas prof. Dalius Jatužis pasidžiaugė, kad tai viena maloniausių pareigų jo darbe. „Esame įpratę prie gerai besimokančių studentų, juk į medicinos studijų programą įstoti nėra lengva, o studijos reikalauja ne tik aštraus proto, bet ir atidos, susikaupimo, darbštumo. Praleista paskaita ar neišmokta tema gali reikšti nežinojimą, kuris kainuos kito žmogaus sveikatą. Taigi, natūralu, kad gerai mokytis stengiasi visi. Visgi, John ir Idos Valauskų neliečiamojo kapitalo subfondo stipendijos įteikiamos tik patiems geriausiems, aukščiausius akademinius pasiekimus pademonstravusiems studentams.“

Konkurse John ir Ida Valauskų stipendijai gauti dalyvauja visi gerai besimokantys Medicinos fakulteto studentai, kurie dar nėra gavę šio fondo stipendijos ir studijuoja ne mažiau kaip penkis semestrus. Stipendijos teikiamos kiekvienais metais kovo mėnesį. Stipendijų gavėjai atrenkami pagal akademinius pasiekimus.

Stipendijos, 2024 m. įteiktos šiems VU Medicinos fakulteto studentams:

Gabrielei Jonauskaitei (Medicinos studijų programa lietuvių kalba, 4 kursas)

Šis apdovanojimas reiškia įdėto darbo ir pastangų įvertinimą. Tai didelė paskata toliau siekti savo tikslų ir įrodymas, kad einu teisinga linkme. Esu dėkinga organizatoriams už gražios tradicijos pratęsimą ir studentų motyvacijos palaikymą. Būdama studentė, tik pradedu savo kelią medicinoje, todėl toks įvertinimas labai padrąsina ir skatina nesustoti. Kitiems palinkėčiau susikaupimo, ryžto, daugiau drąsos ir svarbiausia – nebijoti klysti. Nors mokslo kelias kupinas iššūkių ir kliūčių, linkiu nepasiduoti siekiant savų tikslų“, – mintimis pasidalino Gabrielė Jonauskaitė.

 

Emilijai Rožankevičiūtei (Medicinos studijų programa lietuvių kalba, 5 kursas);

Labai džiaugiuosi, kad mano pasiekimai buvo pastebėti. Toks įvertinimas skatina nenuleisti rankų tomis dienomis, kai pritrūksta motyvacijos ir atkaklumo keliaujant pakankamai nelengvu medicinos studijų keliu. Niekam nenuostabu, jog didžiausia motyvacija medicinos studijų programos studentams yra norimos rezidentūros vietos užsitikrinimas ateityje. Šiuo atveju aš per daug neišsiskiriu. Be to, puikiai suprantu, jog ateityje privalėsiu gydyti žmones, todėl tokia atsakomybė lemia tai, kad stengiuosi įgyti kuo daugiau žinių studijų laikotarpiu“, – teigė Emilija.

 

Sascha Arnold (Medicinos studijų programa anglų kalba, 5 kursas)

„Akademinių pasiekimų įvertinimas yra svarbus, nes pripažįstamos ir įvertinamos asmens pastangos ir pasiekimai. Tai paskatinimas tęsti mokslus, įkvepiantis augti ir tobulėti. Mokymasis man nėra vien sėdėjimas ir faktų ruošiantis paskaitoms kalimas. Mokymasis – tai mokymosi visą gyvenimą kelionė, kurios kiekviena diena suteikia galimybę atrasti ką nors naujo ir tobulėti. Studijuodamas supratau, kad siekiant akademinės sėkmės labai svarbu ne tik žinoti, ko mokytis, bet ir išsiaiškinti, kaip efektyviai mokytis“, – teigė Sascha Arnold.

 

Magarethe Ina Müller (Medicinos studijų programa anglų kalba, 4 kursas)

2022 m. iš John ir Idos Valauskų fonde likusių pinigų buvo suformuotas to paties vardo neliečiamojo kapitalo subfondas VU fonde. Profesionali VU fondo investavimo strategija leis užtikrinti ne tik John ir Idos Valauskų subfondo augimą, bet ir didesnes stipendijas ateityje.

_

Daugiau apie John ir Idos Valauskų neliečiamojo kapitalo subfondą.

Esame labai dėkingi už skirtą paramą! Tavo indėlis į VU padeda mums tobulėti, užtikrinti Universiteto ateitį ir įgyvendinti reikalingus projektus.