Juozo Sido parama VU Istorijos fakultetui

Juozo Sido parama VU Istorijos fakultetui

Finansuotas projektas

101 500 €

3

Surinkta iš 101 500 €

Kartų paremta

2017 m. pradžioje Vilniaus universitetas ir JAV lietuvis Juozas Sidas Sidzikauskas Vilniaus universiteto fondo iniciatyva pasirašė dovanojimo sutartį, pagal kurią remiamos istorijos studijos ir mokslas Vilniaus universitete. Šia parama Juozas Sidas puoselėja savo dėdės, žymaus tarpukario Lietuvos politinio veikėjo, diplomato Vaclovo Sidzikausko (1893–1973) atminimą.

Paramos lėšos skiriamos įvairioms VU Istorijos fakulteto veikloms finansuoti: infrastruktūros atnaujinimui, mokslo rezultatų sklaidai, mokslininkų skatinimui, vertimams, konferencijoms ir pan. Juozo Sido parama leidžia stiprinti sritis, kuriose labiausiai trūksta resursų – tyrimų infrastruktūrą ir paramą tarptautinėms aukšto lygio publikacijoms Lietuvos istorijos tema rengti.

2017 m. didžioji lėšų dalis buvo panaudota atnaujinant darbuotojų ir studentų kompiuterinę klasę. Ši kompiuterinė ir programinė įranga padeda užtikrinti Istorijos fakultete vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų ryšius su praktine-taikomąja sritimis – naudoti fizinių ir technologijos mokslų pasiekimus bei priemones istorijos, archeologijos, paveldo studijose (GIS, ESRI, ArcGIS programinės įrangos – žemėlapių, duomenų bazių, archeologinių brėžinių ir piešinių sudarymas ir kt.).

Dalis paramos 2017 m. buvo skirta fakulteto mokslininkų tiriamųjų darbų ir tarptautiškumo sklaidai, viešinant Lietuvos istorijos tyrimus tarptautiniu lygiu – finansuotas 11 straipsnių, kurie bus publikuoti užsienio leidiniuose, vertimas į anglų kalbą.

2017 m. buvo paskelbta ir Vaclovo Sidzikausko premija už istorijos mokslo tyrimus. Premija kasmet įteikiama fakulteto baigiamosios mokslo metų šventės metu Šv. Jonų bažnyčioje. V. Sidzikausko premija jau įteikta:

• 2017 m. – doc. dr. Marijai Drėmaitei už tarpukario ir sovietmečio Lietuvos architektūros tyrimus (monografijos: Progreso meteoras: modernizacija ir pramonės architektūra Lietuvoje 1918–1940 m., Vilnius: Lapas, 2016 ir Baltic Modernism. Architecture and Housing in Soviet Lithuania, Berlin: DOM Publishers, 2017).

• 2018 m. – dr. Tomui Vaisetai už psichiatrijos istorijos Lietuvoje tyrimus (monografija Vasarnamis, Vilnius: Lapas, 2018)

• 2019 m. – prof. dr. Arūnui Streikui už monografiją Minties kolektyvizacija: cenzūra sovietų Lietuvoje, Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2018.

• 2020 m. – doc. dr. Eligijui Railai už monografiją Lietuvystės Mozė. Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija, Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2020.

• 2021 m. – dr. Norbertui Černiauskui už mokslo studiją 1940. Paskutinė Lietuvos vasara, Vilnius: Aukso žuvys, 2021.

• 2022 m. – prof. dr. Arūnui Streikui.

• 2023 m. – doc. dr. Nerijui Šepečiui.

Daugiau informacijos apie paramos lėšų panaudijimą – VU Istorijos fakulteto svetainėje.

Projekto rėmėjai

Įmonės / organizacijos

Fiziniai asmenys

  • Juozas Sidas
Esame labai dėkingi už skirtą paramą! Tavo indėlis į VU padeda mums tobulėti, užtikrinti Universiteto ateitį ir įgyvendinti reikalingus projektus.