„ACME Grupės“ įkūrėjai investavo 100 tūkstančių eurų į VU neliečiamojo kapitalo fondą

2023 10 23

„ACME Grupės“ įkūrėjai investavo 100 tūkstančių eurų į VU neliečiamojo kapitalo fondą

Didmeninės elektronikos įrenginių prekybos ir kitų verslų grupės „ACME Grupės“ įkūrėjai, Vilniaus universiteto (VU) Kauno fakulteto alumnai Tomas Palšis, Stepas Telešius drauge su Stede Ingram skyrė 100 tūkstančių eurų paramą VU fondui. Mecenatų pageidavimu paramos lėšos suformavo VU Kauno fakulteto neliečiamojo kapitalo subfondą, kurio investicijų grąža bus naudojama studentų stipendijoms steigti.

„Švietimas – tai prioritetinė, tiek mūsų pačių, tiek „ACME Grupės“ socialinės atsakomybės sritis. Dėl kiekvienos investicijos į švietimą, manau, kad laimi visi. Pirmiausiai dėl to, kad mūsų valstybės didžiausias turtas ir kapitalas yra talentingi žmonės, kurie geba kurti puikiai veikiančius vienaragius, atverti naujas verslų sritis ir garsinti mūsų šalį. Todėl, manome, valstybės švietimas yra visų mūsų reikalas,“ – įsitikinęs Tomas Palšis, vienas iš „ACME Grupė“ įkūrėjų.

   

„ACME Grupės“ akcininkas Stepas Telešius antrina, išsilavinusi tauta – turtinga tauta. O išsilavinimui svarbu mokytis visą gyvenimą: „Universitete mes išmokstame sisteminti, analizuoti, kurti. Su gerais pagrindais mokytis visą gyvenimą gali būti kur kas lengviau. Kadangi pats buvau aktyvus VU studentas, man didelė garbė ir malonumas prisidėti prie šio universiteto studentų ir bendrai žinių ekonomikos Lietuvoje.“

„ACME Grupės“ 100 tūkst. Eur parama užtikrins amžiną poveikį VU Kauno fakultetui, nes parama nebus išleidžiama, o investuojama. Pirmais metais išmoka iš investicijų grąžos sieks 2,5 tūkst. Eur. Po 100 metų, be jokios papildomos paramos, vien dėl reinvestavimo sukelto eksponentinio augimo (su prielaida, kad metinė investicijų grąža sieks 7%, iš kurių 3,5% išmokami fakultetui, o 3,5% skiriami reinvestavimui) , „ACME Grupės“ įkurto subfondo vertė sieks 3,2 mln. Eur, o per tą laiką iš grąžos išmokėtą parama fakultetui – 3,1 mln. Eur.

Tai nėra pirmoji „ACME Grupė“ parama VU Kauno fakultetui: prieš kurį laiką grupė skyrė vardines stipendijas studentams, dalijosi patirtimi paskaitų metu.

„Subfondo steigimą vertiname kaip svarbų įvykį VU Kauno fakultetui, kuris kitais metais minės 60 metų steigimo sukaktį. Jis leis gerinti talentingų studentų pritraukimą ir motyvavimą už aukšto lygio mokslo pasiekimus. Dosni alumnų, įkūrusių ir sėkmingai užauginusių „ACME Grupę“, parama – svarbi ne tik finansiškai, bet ir simboliškai brangi visai fakulteto bendruomenei. Malonu, kad buvę fakulteto studentai puoselėja ryšį su savo Alma Mater ir grįžta „su palūkanomis“ bei dėkingumu už Vilniaus universitete įgytas žinias, pirmąsias profesines patirtis ir vertingus ryšius. Mums tai reikšmingas įvertinimas ir įpareigojimas ugdant specialistus ateičiai,“ – dėkojo VU Kauno fakulteto dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys.

   

„Stipri šalies švietimo sistema ir mokslo pažanga yra svarbus valstybės raidos elementas, leidžiantis ne tik ugdyti brandžią ir kūrybingą visuomenę, bet ir užtikrinti palankias sąlygas kurtis ir klestėti verslui, kuris yra mūsų šalies ekonomikos variklis. VU fondas – tai pirmasis Lietuvoje universitetinis neliečiamojo kapitalo fondas, įkurtas 2016 m. VU fondui skirta parama yra profesionaliai investuojama, iš uždirbtos investicijų grąžos finansuojami universiteto mokslo talentai,“ – sako VU fondo direktorius Justinas Noreika.

Pasak J. Noreikos, naujai įkurto VU Kauno fakulteto subfondo lėšos bus investuojamos bendrai su visu VU fondo neliečiamuoju kapitalu, kurio vertė po dosnių alumnų paramos pasiekė beveik 3,9 mln. Eur.

Šio fondo dėka per 7 veiklos metus VU fondas jau skyrė daugiau nei 1 mln. Eur skirtingoms sritims: konkurso būdu kofinansuoti 7 VU jaunieji mokslininkai su stipria tarptautine patirtimi (vienam mokslininkui skiriama iki 30 tūkst. Eur); skirtos 27 įvairaus dydžio stipendijos talentingiems Lietuvos ir užsienio studentams (skirta daugiau nei 41 tūkst. Eur stipendijų nuo 225 Eur iki 2,3 tūkst. Eur); finansuota mokslinių tyrimų už 426 tūkst. Eur ir VU bendruomenės projektų už 340 tūkst. Eur; prisidėta prie COVID pandemijos valdymo (55 tūkst. Eur) ir Ukrainos akademinės bendruomenės palaikymo (52 tūkst. Eur).

2021 m. VU fondas pristatė galimybę steigti ir remti universiteto padalinių bei vardinius neliečiamojo kapitalo subfondus, kurių investicijų grąža naudojama konkretiems padalinių ar filantropų numatytiems tikslams įgyvendinti ir finansuoti: stipendijoms, mokslinėms premijoms, stažuotėms ir pan. Šiuo metu valdoma 10 subfondų, o „ACME Grupės“ įkurtas Kauno fakulteto subfondas bus 11-as.

„VU fondą aktyviai remia ir palaiko plati Lietuvos filantropų bendruomenė, vertinanti pažangaus aukštojo mokslo svarbą valstybės raidai. Ilgalaikis VU fondo tikslas – sutelkti milijardą eurų neliečiamojo kapitalo, kuris leistų iš investicijų grąžos sustiprinti pažangiausio Lietuvoje universiteto finansinį stabilumą, atverti universitetui galimybes prisiimti rimtesnius finansinius įsipareigojimus, ilgainiui užtikrinti universiteto tarptautinį konkurencingumą.“, – teigia J. Noreika.

 

Daugiau → VU Kauno fakulteto subfondas

_

Prieš beveik 60 metų įkurtas VU Kauno humanitarinis fakultetas buvo humanitarinių studijų atsvara Kaune dominavusioms techniškosioms aukštosioms mokykloms, šiandien VU Kauno fakultetas vykdo humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologijos mokslų sričių studijas.

„ACME Grupė“ – jau 30 metų skaičiuojanti lietuviško kapitalo bendrovių grupė, kuri vienija daugiau nei 30 bendrovių, veikiančių Baltijos šalyse. Grupė vienija tokias bendroves, kaip „ACC Distribution“, „AVAD Baltic“, „ACME Solar Group“, „Servisa ICT“, „ACME Film“, „ACME Valda“, „ACME NT“, ir kt. Tarp beveik 600 mln. eurų apyvartos bendrovių grupės vystomų verslo sričių – didmeninė elektronikos įrenginių prekyba, tvarios energetikos vystymas, nekilnojamojo turto projektų plėtojimas, filmų kūrimas bei platinimas ir kt. Bendrovių grupėje sukurta per 400 darbo vietų.