Jaunųjų mokslininkų dr. Aistės Kiltinavičiūtės ir dr. Vytauto Klimavičiaus kofinansavimas

Jaunųjų mokslininkų dr. Aistės Kiltinavičiūtės ir dr. Vytauto Klimavičiaus kofinansavimas

Finansuotas projektas

58 000 €

1

Surinkta iš 58 000 €

Kartų paremta

2022-ųjų metų VU fondo konkursą jaunųjų mokslininkų pritraukimui laimėjo VU Filologijos fakulteto kandidatė dr. Aistė Kiltinavičiūtė ir VU Fizikos fakulteto kandidatas dr. Vytautas Klimavičius. Talentingiems, tarptautinės patirties turintiems jauniesiems mokslininkams dvejiems metams išmokama iki 30 tūkst. eurų papildomo finansavimo prie padalinių jau skiriamo atlygio. Lėšos skiriamos iš VU fondo neliečiamojo kapitalo investicijų grąžos.

 

Prie VU Filologijos fakulteto jungiasi perspektyvi tyrėja iš Kembridžo universiteto

Dr. Aistė Kiltinavičiūtė bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas baigė Kembridžo universitete Jungtinėje Karalystėje, stažavosi Stanfordo universitete JAV. 2022 m. jaunoji mokslininkė Kembridžo universitete apgynė daktaro disertaciją tema „Jutiminis suvokimas Dantės sapnuose ir vizijose“.

VU Filologijos fakulteto sukurta mokslinė pozicija kontrastyvinių tyrimų srityje glaudžiai susijusi su vertimu ir tarpkultūrine komunikacija, kur jaunosios tyrėjos potencialas itin didelis. Italų, lotynų kalbų mokėjimas, lyginamosios literatūros, vertimo studijų teorijų išmanymas leido dr. A. Kiltinavičiūtei VU Filologijos fakultete pradėti sudėtingą projektą „Dantės vertimai ir jų recepcija XX ir XXI a. Lietuvoje”.

Jaunosios mokslininkės indėlis bus svarbus palaikant aukštą mokslo kokybę VU Filologijos fakultete, didinant humanitarinių mokslų tyrimų sklaidą pasaulyje, atvers galimybes jaunesniems tyrėjams dirbti kartu su tarptautinės patirties turinčiais mokslininkais.

 

Jaunasis fizikas Vokietijoje sukauptas branduolių magnetinio rezonanso žinias taikys VU Fizikos fakultete

VU Fizikos fakulteto kandidatas dr. Vytautas Klimavičius trejus metus moksline veikla užsiėmė Darmštato technikos universitete Vokietijoje. Jaunasis fizikas stažavosi Lenkijoje, Slovėnijoje, yra laimėjęs prestižinę Alexander von Humboldt fondo stipendiją, skirtą podoktorantūros stažuotojams.

Dr. Vytauto Klimavičiaus Vokietijoje sukauptos žinios apie kietojo kūno branduolių magnetinio rezonanso (BMR) spektroskopiją ir jos taikymus funkcinių medžiagų tyrimuose bus pritaikomos VU Fizikos fakultete. Jaunojo mokslininko tyrimų lauke – ir dinaminė branduolių poliarizacija (DNP), šiuo metu viena iš perspektyviausių  BMR hiperpoliarizacijos sričių.

Dr. Vytautas Klimavičius palaiko tamprius bendradarbiavimo ryšius su kolegomis iš Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Japonijos, JAV ir kt. Tyrėjo tarptautiniai ryšiai sustiprins VU Fizikos fakulteto Cheminės fizikos instituto Magnetinių rezonansų mokslinę grupę, o tuo pačiu ir VU tarptautinį konkurencingumą.

Projekto rėmėjai

Organizacijos

  • Vilniaus universiteto fondas (iš investicijų grąžos)
Esame labai dėkingi už skirtą paramą! Tavo indėlis į VU padeda mums tobulėti, užtikrinti Universiteto ateitį ir įgyvendinti reikalingus projektus.