VU fondas skelbia kofinansavimo konkursą tarptautinės patirties turintiems jauniesiems mokslininkams pritraukti

2023 06 02

VU fondas skelbia kofinansavimo konkursą tarptautinės patirties turintiems jauniesiems mokslininkams pritraukti

Vilniaus universiteto (VU) neliečiamojo kapitalo fondas, siekdamas į Universitetą pritraukti vis daugiau pripažintos tarptautinės patirties turinčių jaunųjų mokslininkų ir padėti jiems įsitvirtinti VU, rengia kasmetinį kofinansavimo konkursą.

„Labai svarbu darbais, o ne žodžiais parodyti, kad mokslo tarptautiškumas yra strateginė ne tik Universiteto, bet ir valstybės kryptis. Tokie konkursai ne tik patvirtina kryptingą veikimą, bet ir suteikia galimybę prisidėti prie jaunų mokslininkų motyvacijos auginimo. Norime pademonstruoti, kad Universitetas yra vieta, kurioje išsiskleidžia talentai, gerbiamos ir palaikomos naujos perspektyvos, suteikiamos galimybės tyrimams, svarbių projektų vystymui ir, plačiąja prasme, pasaulio keitimui“, – sako VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.

Šiemet planuojama kofinansuoti iki 3 perspektyvių jaunųjų mokslininkų. VU akademiniai padaliniai kviečiami teikti paraiškas ir siūlyti mokslines pozicijas, kurios skatintų Universiteto tarptautinį konkurencingumą ir garsintų Lietuvos mokslą pasaulyje. Vienos mokslinės pozicijos laikinam kofinansavimui iš VU fondo investicijų grąžos bus skirta iki 30 tūkst. eurų, likusi dalis kofinansuojama iš laimėjusio padalinio resursų.

Paraiškoje prašoma įvardinti konkrečius kandidatus mokslinei pozicijai užimti. Tai turėtų būti tarptautinės patirties turintys jaunieji mokslininkai, mokslinį daktaro laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš 7 metus. Nenurodžius kandidatūrų, prašoma aprašyti planuojamą jaunųjų mokslininkų atrankos procesą.

„Stengiamės plačiau atverti Universiteto duris jauniesiems mokslininkams, kurie studijavo, dirbo ar stažavosi aukšto lygio užsienio universitetuose, dalyvavo tarptautiniuose moksliniuose projektuose, publikavosi aukšto citavimo indeksą turinčiuose leidiniuose. Pastarieji metai parodė, jog VU fondo finansavimą laimėję mokslininkai sėkmingai skinasi kelią akademiniame pasaulyje“, – džiaugiasi VU fondo direktorius Justinas Noreika.

Iš konkursui pateiktų paraiškų bus atrenkama ir finansuojama iki 3 perspektyviausių mokslinių pozicijų, geriausiai atitikusių vertinimo kriterijus, t. y. įtaka VU tarptautiniam konkurencingumui ir akademinio padalinio bendruomenei, mokslinės pozicijos aktualumas ir potencialas, kandidatų tarptautinė patirtis bei atrankos principai.

Paraiškos konkursui laukiamos iki 2023 m. liepos 3 d. Išsamias konkurso taisykles, sąlygas, reikalavimus bei paraiškos anketą galite rasti čia.

Esame labai dėkingi už skirtą paramą! Tavo indėlis į VU padeda mums tobulėti, užtikrinti Universiteto ateitį ir įgyvendinti reikalingus projektus.