Angelės ir Sigito Kazlauskų vardo subfondas VU odontologijos krypčiai stiprinti

Angelės ir Sigito Kazlauskų vardo subfondas VU odontologijos krypčiai stiprinti

1 000 000 €

1

Surinkta iš 4 200 000 €

Kartų paremta

Kita suma

Kanados lietuviai, gydytojai odontologai ir filantropai Angelė ir Sigitas Kazlauskai paliko 7 mln. Kanados dolerių (~4,7 mln. Eur) VU neliečiamojo kapitalo fondui. Iš 90 proc. paramos lėšų (~4,2 mln. Eur) steigiamas Angelės ir Sigito Kazlauskų vardo subfondas, kurio investicijų grąža užtikrins tęstinį finansavimą VU vaikų odontologijos srities plėtrai, odontologijos studijų ir mokslo gerinimui.

Priėmimas pas VU rektorių. Iš kairės: Dalius Jatužis, Vilma Brukienė, Justinas Noreika, Rimvydas Petrauskas, Algirdas Pacevičius Pace, Laisvis Makulis, Rokas Pečiulaitis

Dr. Angelė Matildė Kazlauskas (1935–2020) ir dr. Sigitas Pranas Kazlauskas (1935–2005) – iš Biržų krašto kilę išeivijos lietuviai, būdami vaikai karo metais priversti su tėvais pasitraukti į Vakarus. Angelė ir Sigitas susipažino studijų metais Kanadoje, kur drauge įgijo gydytojo odontologo specialybę, vėliau kartu įsteigė savo privačią odontologijos kliniką, kelis dešimtmečius sėkmingai dirbo, pacientus neretai gydydavo neatlygintinai, nuolatos rėmė našlaičių vaikų ir nepasiturinčių tautiečių gydymą Lietuvoje. Dr. A. M. Kazlauskas turto patikėtiniu paskyrė Kanados lietuvį teisininką Algirdą Pacevičių Pace, kuris vykdydamas testamentą priėmė sprendimą dalį palikimo skirti mecenatų šeimos vardo subfondui VU fonde įsteigti.

Angelė ir Sigitas Kazlauskai Vatikane (asm. archyvo nuotrauka)

Steigiamas Angelės ir Sigito Kazlauskų Vaikų odontologijos centras

Iš milijoninio subfondo investicijų grąžos lėšų VU bus nuolat finansuojama vaikų odontologijos srities plėtra. VU Medicinos fakulteto Odontologijos institute steigiamas Angelės ir Sigito Kazlauskų Vaikų odontologijos centras, kuris reikšmingai prisidės prie neatlygintino vaikų dantų priežiūros ir gydymo paslaugų finansavimo, pirmenybę teikdamas nepasiturinčiose, socialiai remtinose šeimose ar globos įstaigose augantiems vaikams. Iš subfondo investicijų grąžos bus įsigyjama vaikų odontologijos sričiai reikalinga mokymo ir gydymo įranga bei priemonės.

Dr. Angelė M. Kazlauskas darbo metu (asm. archyvo nuotrauka)

Stiprinama VU odontologijos studijų programa

Dalis filantropinio subfondo investicijų grąžos bus naudojama VU odontologijos studijų programai stiprinti – Angelės ir Sigito Kazlauskų stipendijoms, skirtoms odontologijos studijų programos studentams, steigti ir finansuoti, taip pat odontologijos studijoms reikalingai mokymosi įrangai, pavyzdžiui, virtualios realybės simuliatoriams, įsigyti.

Skatinama VU odontologijos mokslo plėtra ir mokslinių tyrimų vykdymas

Subfondo investicijų grąža bus nukreipta ir į VU odontologijos mokslo plėtrą ir mokslinių tyrimų vykdymą – bus steigiamos Angelės ir Sigito Kazlauskų premijos, skirtos mokslinę ar pedagoginę veiklą odontologijos srityje vykdantiems VU Medicinos fakulteto darbuotojams, finansuojamas moksliniams tyrimams reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimas ir atnaujinimas.

Apie filantropus Angelę ir Sigitą Kazlauskus

Dr. Angelė Matildė Kazlauskas (merg. pav. Kuolaitė) 1935 m. gimė Peikštėnų kaime, Biržų rajono savivaldybėje, lietuvių inteligentų šeimoje. Lietuvą Angelė buvo priversta palikti vos devynerių, kai jos šeima, bėgdama nuo sovietų okupacijos, latvių žvejų laivais kartu su keletu kitų pabėgėlių šeimų, Baltijos jūroje siaučiant audrai, buvo nuplukdyti į Gotlando salą Švedijoje.

Vėliau, 1949 m., Angelė su mama ir seserimi emigravo į Kanadą. Pradžia Kanadoje buvo nelengva – Angelės tėvai turėjo daug ko atsisakyti, kad dukterys galėtų siekti aukštojo mokslo. Tačiau pastangos atsipirko – 1959 m.  Angelė su pagyrimu baigė odontologijos studijas Toronto universitete, būdama viena iš 3 šiame fakultete tuo metu studijavusių moterų (~150 studentų kurse) ir įgydama odontologės-chirurgės specialybę.

Dr. Angelei M. Kazlauskas įteiktas Toronto universiteto diplomas (asm. archyvo nuotrauka)

Tais pačiais metais ji susituokė buvusiu bendramoksliu, taip pat iš Biržų rajono kilusiu tautiečiu gydytoju odontologu dr. Sigitu Pranu Kazlausku. Kartu jie įsteigė savo privačią odontologijos kliniką Kanados Oakvilės mieste, kur 65 metus sėkmingai tęsė gydytojų odontologų praktiką, teikdami dantų gydymo paslaugas tūkstančiams pacientų, kurių daugumą sudarė lietuvių kilmės asmenys.

Angelė ir Sigitas Kazlauskai dažnai dirbo be atlygio – tautiečius gydė nemokamai, priimdavo gyventi į savo namus, per juos perduodavo į Lietuvą vaistus, medicininius instrumentus ir kitus reikmenis. Jie taip pat Kanadoje įkūrė labdaros ir paramos fondą, kuris rėmė odontologijos paslaugų teikimą našlaičiams ir nepasiturintiems Lietuvos gyventojams.

Angelė ir Sigitas Kazlauskai (asm. archyvo nuotrauka)

Angelės ir Sigito Kazlauskų vardo subfondas paramos lėšomis pildomas etapais. Daugiau informacijos apie planuojamas Angelės ir Sigito Kazlauskų Vaikų odontologijos centro veiklas, vardinių stipendijų ir premijų steigimą bus skelbiama VU fondo ir VU Medicinos fakulteto svetainėse bei kituose komunikacijos kanaluose.

_

Paramą subfondui galima skirti ir bankiniu pavedimu:

Sąskaitos numeris → LT26 7300 0101 8485 2100 (AB „Swedbank“)
Paskirtis → Parama Angelės ir Sigito Kazlauskų subfondui
Gavėjas → Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas ( į/k 304222713)

Paramos sutartims virš 14,5 tūkst. Eur reikalingas notarinis tvirtinimas, kuriuo pasirūpins Vilniaus universiteto fondas. Susisiekite jums patogiu būdu.

Subfondo rėmėjai

Mecenatai

  • Angelė ir Sigitas Kazlauskai

Rėmėjai