Prof. Jono Kazlausko (1930-1970) vardo subfondas filologijos mokslui remti

Prof. Jono Kazlausko (1930-1970) vardo subfondas filologijos mokslui remti

140 000 €

1

Surinkta

Kartų paremta

Kita suma

2024 m. balandžio mėn. Eglės ir Romualdo Danielių šeima įkūrė 140 tūkst. eurų prof. Jono Kazlausko (1930–1970) vardo neliečiamojo kapitalo subfondą, iš kurio investicijų grąžos VU Filologijos fakultete steigiamos vardinės prof. Jono Kazlausko stipendijos, premijos ir remiamos kitos iniciatyvos ateityje.

Justinas Noreika, Mindaugas Kvietkauskas, Eglė Danielienė, Romualdas Danielius, Artūras Vasiliauskas

Profesorius habilituotas mokslų daktaras Jonas Kazlauskas – vienas žymiausių XX a. baltų kalbotyros specialistų – buvo faktinis pokario baltistų veiklos vadovas. Mecenatų šeima glaudžiai susijusi su  tragiškos lemties VU profesoriumi: žinoma oftalmologė Eglė (Kazlauskaitė) Danielienė yra prof. J. Kazlausko dukra.

19491954 m. prof. J. Kazlauskas Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1958–1970 m. dirbo universiteto dėstytoju, nuo 1962 m. – docentu. 1968 m. apsigynė filologijos mokslų habilituoto daktaro laipsnį. 1968–1970 m. prof. J. Kazlauskas buvo VU Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas, nuo 1969 m. – profesorius.

Prof. J. Kazlausko pastangomis 1965 m. įsteigtas baltų kalbotyros žurnalas „Baltistica, netrukus pelnęs tarptautinį pripažinimą (1965–1970 m. jis buvo atsakingasis redaktorius). Profesoriaus iniciatyva Vilniuje 1964 ir 1970 m. surengtos vėliau tradicinėmis tapusios tarptautinės baltistų konferencijos, kurios nuo 1980 m. pakaitomis vyksta Vilniuje ir Rygoje. 1970 m. prof. J. Kazlauskas buvo pakviestas į JAV Pensilvanijos universitetą skaityti Baltų kalbotyros kurso. Deja, tų metų spalio 8 d. profesorius dingo. Jo kūnas surastas lapkričio 17 d. Neries upėje. Profesoriaus mirtį iki šiol gaubia paslaptis – visi dokumentai iš KGB archyvų dingę. Profesorius palaidotas 1970 m. lapkričio 20 d. Saulės kapinėse Vilniuje.

„Jonas Kazlauskas buvo gimęs kalbos mokslui, jis galėjo dienomis ir savaitėmis aiškintis, mano akimis žiūrint, kokį visai nežymų tarmės ar senųjų raštų faktą, vartyti jį visaip, pasitraukti, užmiršti ir vėl prie jo grįžti su naujomis hipotezėmis ir nauja aistra“, – yra sakęs poetas Justinas Marcinkevičius.

Novatoriški prof. J. Kazlausko baltų kalbų istorijos darbai cituojami iki šiol. Birštono savivaldybė (profesorius gimė ir užaugo Matiešionyse netoli Birštono) yra įsteigusi jo vardo premiją, skiriamą už reikšmingus baltų kalbotyros tyrimus.

_

Paramą subfondui galima skirti ir bankiniu pavedimu:

Sąskaitos numeris → LT55 7300 0101 8484 1975 (AB „Swedbank“)
Paskirtis → Parama Prof. J. Kazlausko subfondui
Gavėjas → Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas ( į/k 304222713)

Paramos sutartims virš 14,5 tūkst. Eur reikalingas notarinis tvirtinimas, kuriuo pasirūpins Vilniaus universiteto fondas. Susisiekite jums patogiu būdu.

Subfondo rėmėjai

Juridiniai rėmėjai

Fiziniai rėmėjai

  • Eglė ir Romualdas Danieliai