VU Matematikos ir informatikos fakulteto subfondas

VU Matematikos ir informatikos fakulteto subfondas

16 516 €

21

Surinkta iš 100 000 €

Kartų paremta

17 787 €

Vertė 2023 m. IV ketvirtį

Kita suma

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas pristato savo neliečiamojo kapitalo subfondą ir kviečia visuomenę, fakulteto partnerius bei Alumni bendruomenę prisidėti prie matematikos, duomenų mokslo, informatikos, informatikos inžinerijos ateities specialistų ir matematikos bei informatikos mokytojų rengimo bei ugdymo skiriant paramą internetu.

VU fondo direktorius Justinas Noreika, CFA (kairėje) ir VU Matematikos ir informatikos fakulteto dekanas prof. dr. Paulius Drungilas

MATEMATIKAI VILNIAUS UNIVERSITETE – BEVEIK 450 METŲ!

Pagal kolegijos Romoje pavyzdį 1570 m. įkurtoje Vilniaus jėzuitų kolegijoje buvo pradėta dėstyti ir matematika. 1574 m. įsteigta matematikos katedra. 1579 m. įsteigtame Vilniaus universitete (VU) matematika pradėta dėstyti tik 1585-aisiais, kaip fizikos mokslo dalis. Matematikos reikėjo ir gamtos mokslams, įvairiems praktiniams taikymams. XX a. VU pradėta skelbti nauja matematika: atsirado mokslinės mokyklos, rengiamos tarptautinės konferencijos, skelbiami straipsniai ir monografijos.

1978 metais Vilniaus universitete atsiranda Matematikos fakultetas, atskyrus fizikos bei matematikos mokslų kryptis.

1999 metais dėl spartaus informacinių technologijų augimo bei augančio informatikinių studijų programų skaičiaus VU Matematikos fakultetas tampa VU Matematikos ir informatikos fakultetu.

Fakultetas šiandien jungia keturis institutus: Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų, Informatikos, Matematikos ir Taikomosios matematikos. Fakultete yra 10 bakalauro bei 6 magistrantūros studijų programos. VU MIF yra trijų krypčių doktorantūros studijos: informatikos, informatikos inžinerijos ir matematikos.

MISIJA IR VIZIJA

VU Matematikos ir informatikos fakulteto misija – vykdyti ir vystyti visų pakopų informatikos, informatikos inžinerijos bei matematikos studijas, ugdant kūrybingas ir kritiškai mąstančias asmenybes, vykdyti ir vystyti fundamentinius mokslo tyrimus bei mokslo taikomuosius ir eksperimentinės plėtros darbus. Fakulteto vizija – efektyviai veikiantis ir pasaulyje žinomas informatikos, informatikos inžinerijos, matematikos studijų ir mokslo centras.

NELIEČIAMOJO KAPITALO SUBFONDAS

VU Matematikos ir informatikos fakulteto neliečiamojo kapitalo subfondas – tai tvarus paramos administravimo modelis, kuomet gauta parama ne išleidžiama, bet sumaniai investuojama į įvairias turto klases, o uždirbta investicijų grąžą skiriama fakulteto reikmėms.

VU fondo investavimo strategija remiasi pasiteisinusia tarptautine praktika: plačiai diversifikuotas portfelis; rizikos valdymas ir išskaidymas; investavimas globalioje rinkoje. Subfondo kapitalas investuojamas kartu su pagrindinio fondo kapitalu. VU Matematikos ir informatikos fakulteto išmokos dydžiui apskaičiuoti taikomas 2,5% (arba individualiai sutartas) paskirstymo rodiklis. Išmoką viršijanti investicijų prieaugio dalis reinvestuojama.

Dalį investicijų grąžos reinvestuojant metams bėgant subfondo vertė augs eksponentiškai. Susipažinkite su žemiau pateikta simuliacija, kaip per ateinančius 100 metų augs 100 tūkst. Eur vertės pradinis kapitalas ir kokią grąžą tai generuos fakultetui.

INVESTICIJŲ GRĄŽOS NAUDOJIMAS

Subfondo investicijų grąža bus panaudota gabiausių studentų stipendijoms. Siekiame užtikrinti, kad fakulteto studentai galėtų visą savo laiką ir energiją skirti studijoms bei praktinių ir mokslinių įgūdžių tobulinimui. Matematikos ir informatikos fakultetas tiki – kartu galime užtikrinti labiau prieinamas studijas ypatingai svarbiose šiuolaikinėse srityse. Ateityje subfondo investicijų grąža Matematikos ir informatikos fakultetui taip pat suteiks galimybę pritraukti talentingus jaunus mokslininkus bei dėstytojus.

SKIRKITE PARAMĄ IR SKLEISKITE ŽINIĄ!

Skirkite paramą VU MIF subfondui internetu, tai greita ir lengva! Skleiskite žinią visuomenėje. Prisidėkite prie būsimųjų matematikos, statistikos, duomenų mokslo, informatikos ir informatikos inžinerijos specialistų rengimo. Tai ateities pasaulis, tai visų mūsų ateitis!

_

Paramą galima skirti ir bankiniu pavedimu:

Sąskaitos numeris → LT61 7300 0101 7173 2123 (AB „Swedbank“)
Paskirtis → Parama VU MIF neliečiamojo kapitalo subfondui
Gavėjas → Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas ( į/k 304222713)

Paramos sutartims virš 14,5 tūkst. Eur reikalingas notarinis tvirtinimas, kuriuo pasirūpins Vilniaus universiteto fondas. Susisiekite jums patogiu būdu.

_

Daugiau apie → VU Matematikos ir informatikos fakultetą

Kontaktinis asmuo:

Jurgita Markevičiūtė, VU MIF Strategijos ir bendrųjų reikalų prodekanė
El. paštas → jurgita.markeviciute@mif.vu.lt
Telefonas → +370 5 219 3057

Subfondo rėmėjai

Juridiniai rėmėjai

Fiziniai rėmėjai

 • Paskyrę GPM dalį už 2022 m.
 • Andrius Maliuginas
 • Parėmė anonimiškai
 • Rimantas Žakauskas
 • Titas Lapinskas
 • Paskyrę GPM dalį už 2021 m.
 • Parėmė anonimiškai
 • Ignas Bačius
 • Algimantas Birbilas
 • Vytautas Aseris
 • Parėmė anonimiškai
 • Parėmė anonimiškai
 • Parėmė anonimiškai
 • Paulina Sukurė
 • Justinas Noreika
 • Parėmė anonimiškai
 • Andrius Vytautas Misiūnas
 • Goda Šerelytė
 • VU Matematikos ir informatikos fakulteto alumnė
 • Nerijus Malinauskas
 • Rima Pozingė