VU Teisės fakulteto neliečiamojo kapitalo subfondas

VU Teisės fakulteto neliečiamojo kapitalo subfondas

33 623 €

15

Surinkta iš 100 000 €

Kartų paremta

36 486 €

Vertė 2023 m. IV ketvirtį

Kita suma

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas pristato savo neliečiamojo kapitalo subfondą ir kviečia visuomenę, fakulteto partnerius ir draugus bei Alumni bendruomenę prisidėti prie ateities teisininkų ugdymo bei teisės mokslo plėtros skiriant paramą internetu.

VU Teisės fakulteto dekanas doc. dr. Haroldas Šinkūnas

 

VU TEISĖS FAKULTETAS

VU Teisės fakultetas yra vienas seniausių Vilniaus universiteto padalinių. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karaliaus Vladislovas Vaza 1641 metų spalio 11 dieną išleista privilegija įsteigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. K. L. Sapiegos padovanotas nekilnojamas turtas, didžiulė knygų kolekcija (Bibliotheca Sapiehana), gausios piniginės aukos tuo metu užtikrino ilgalaikį mokslo ir studijų finansavimą ir ekonominę nepriklausomybę.

Menantis 380 metų istorijąšiandien Vilniaus universiteto Teisės fakultetas tęsia savo misiją – prisidėti prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo ir laisvos, demokratiškos ir darnios pilietinės visuomenės kūrimo, rengiant teisininkus, užtikrinančius valstybėje ir visuomenėje vykstančių procesų stabilumą ir teisėtumą, tiriant ir tobulinant visuomeninių, socialinių ir ekonominių reiškinių teisinį reguliavimą, vystant ne tik nacionalinę teisinę sistemą, bet visą teisės tradiciją kaip Vakarų civilizacijos dalį.

 

NELIEČIAMOJO KAPITALO SUBFONDAS

VU Teisės fakulteto neliečiamojo kapitalo subfondas – tai tvarus paramos administravimo modelis, kuomet gauta parama ne išleidžiama, bet sumaniai investuojama į įvairias turto klases, o uždirbta investicijų grąžą skiriama fakulteto reikmėms.

VU fondo investavimo strategija remiasi pasiteisinusia tarptautine praktika: plačiai diversifikuotas portfelis, rizikos valdymas ir išskaidymas, investavimas globalioje rinkoje. Subfondo kapitalas investuojamas kartu su pagrindinio fondo kapitalu. VU Teisės fakulteto išmokos dydžiui apskaičiuoti taikomas 2,5% (arba individualiai sutartas) paskirstymo rodiklis. Išmoką viršijanti investicijų prieaugio dalis reinvestuojama.

Dalį investicijų grąžos reinvestuojant metams bėgant subfondo vertė augs eksponentiškai. Susipažinkite su žemiau pateikta simuliacija, kaip per ateinančius 100 metų augs 100 tūkst. Eur vertės pradinis kapitalas ir kokią grąžą tai generuos fakultetui.

 

INVESTICIJŲ GRĄŽOS NAUDOJIMAS

Subfondo investicijų grąža bus naudojama tokiomis pagrindinėmis kryptimis: pasaulinio lygio akademinio personalo pakvietimui, talentingiausių studentų pritraukimui, įvairių stipendijų skyrimui.

SKIRKITE PARAMĄ IR SKLEISKITE ŽINIĄ!

Greitai ir lengvai skirkite paramą internetu, skleiskite žinią bendruomenėje. Prisidėkite prie ateities teisininkų ugdymo bei teisės mokslo plėtros.

_

Paramą galima skirti ir bankiniu pavedimu:

Sąskaitos numeris → LT10 7300 0101 7174 1965 (AB „Swedbank“)
Paskirtis → Parama VU TF neliečiamojo kapitalo subfondui
Gavėjas → Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas ( į/k 304222713)

Paramos sutartims virš 14,5 tūkst. Eur reikalingas notarinis tvirtinimas, kuriuo pasirūpins Vilniaus universiteto fondas. Susisiekite jums patogiu būdu.

_

Daugiau apie → VU Teisės fakultetą

Kontaktinis asmuo:

Vigita Vėbraitė, VU TF Atstovė viešiesiems ryšiams
El. paštas → vigita.vebraite@tf.vu.lt
Telefonas → +370 686 88616

Subfondo rėmėjai

Juridiniai rėmėjai

Fiziniai rėmėjai

 • Rytis Paukštė
 • Irmantas Jarukaitis
 • Paskyrę GPM dalį už 2022 m.
 • Vigita Vebraite
 • Rimantas Simaitis
 • Justas Vilys
 • Paskyrę GPM dalį už 2021 m.
 • Tomas Griškevičius
 • Remigijus Lapinskas
 • Parėmė anonimiškai
 • Goda Šerelytė
 • Vigita Vėbraitė
 • Tomas Davulis
 • Justinas Noreika
 • Paulina Sukurė