VU Muziejaus neliečiamojo kapitalo subfondas

VU Muziejaus neliečiamojo kapitalo subfondas

60 194 €

3

Surinkta iš 100 000 €

Kartų paremta

65 491 €

Vertė 2023 IV ketvirtį • Tikslui išmokėta: 1 700 €

Kita suma

VU Muziejaus neliečiamojo kapitalo subfondas suformuotas 2022 m. rugpjūtį verslininko, VU Fizikos fakulteto alumno Gedimino Vaitiekūno dėka. Mecenatas VU fondo neliečiamąjį kapitalą parėmė 300 tūkst. Eur, iš kurių 20 proc. – 60 tūkst. Eur – skyrė VU Muziejaus neliečiamojo kapitalo subfondo poreikiams. Kviečiame skirti paramą tvariai veikiančiam subfondui. Paramos lėšos investuojamos, išmokos iš uždirbtos investicijų grąžos kasmet naudojamos VU Muziejaus poreikiams.

Apie VU Muziejų

Vilniaus universiteto muziejus susideda iš keturių padalinių: VU architektūrinio ansamblio, Šv. Jonų bažnyčios varpinės, Adomo Mickevičiaus muziejaus ir M. K. Čiurlionio g. Observatorijos („Idėjų observatorija“).

Vieni iš pagrindinių muziejaus tikslų yra: kaupti, saugoti ir tyrinėti universiteto akademinio, kultūros ir mokslo paveldo vertybes; pristatyti universiteto bendruomenei, Lietuvos visuomenei bei užsienio svečiams ir įvairiais būdais propaguoti turtingą universiteto istoriją, paveldą; bendradarbiauti su Universiteto kitais padaliniais, muziejais, kultūrinėmis bei mokslinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Muziejus siūlo visuomenei įvairias ekskursijas, edukacijas, kasmet jas atnaujina ir kuria naujas.

Tarp Vilniaus universiteto muziejaus eksponatų, svarbių Lietuvos istorijai, yra pirmoji lietuviška knyga išleista Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje „Postilla catholicka“ (Mikalojus Daukša, 1599), „Trijų kalbų žodynas“ (Konstantinas Sirvydas, 1713), poezijos rinkinys „Lyricorum libri IV“ (Motiejus K. Sarbievijus, 1632), „Artis magnae artilleriae pars prima“ (Kazimieras Simonavičius, 1650) ir kitos. Taip pat muziejuje saugomas XIX a. masonų ritualinių reikmenų rinkinys, XIX-XX a. grafika (kolekcijos svarią dalį sudaro Vilčinskio albumo lakštai), XX a. tapybos darbai, susiję su Vilniaus universitetu, bei skulptūros kūriniai, kurių dauguma – XIX a. profesorių biustai.

Vilniaus universiteto muziejaus vienas iš pagrindinių padalinių – Universiteto architektūrinis ansamblis, Šv. Jonų bažnyčia ir varpinė. Pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje esantis architektūrinis universiteto rūmų ansamblis pasakoja beveik 500 metų istoriją, kurią įrėmina keturios miesto gatvės: Universiteto (buvusi Vyskupų), Šv. Jono, Pilies ir Skapo. O varpinėje pakilus į apžvalgos aikštelę atsiveria nepakartojama Vilniaus miesto panorama.

Adomo Mickevičiaus muziejus – tai vienas seniausių Vilniaus muziejų, įkurtas 1911 m., skirtas poeto gyvenimui ir kūrybai atminti. Šiandien muziejus saugo daugybę paveikslų, knygų, nuotraukų, skulptūrų ir kt. muziejinių vertybių, susijusių su Adomu Mickevičiumi.

„Idėjų observatorija“ – tai edukacijų, laisvalaikio ir mokslo komunikacijos erdvė unikalioje istorinės observatorijos komplekso vietoje Čiurlionio g.

Apie mecenatą Gediminą Vaitiekūną

VU Fizikos fakulteto alumnas G. Vaitiekūnas sukūrė sėkmingą telekomunikacinių ir šviesolaidinių technologijų bei nekilnojamojo turto valdymo verslą. Filantropas yra Vilniaus senamiesčio Rotary klubo narys, Elnių augintojų asociacijos prezidentas, Lietuvos medžiotojų draugijos Valdybos pirmininkas.

Nuo 2022 m. G. Vaitiekūnas, atstovaujantis VŠĮ „GV muziejus“, tapo VU fondo dalininku. 2023 m. sausį už svarią paramą VU fondui filantropui buvo suteiktas garbingas Vilniaus miesto savivaldybės mecenato vardas.

_

Paramą subfondui galima skirti ir bankiniu pavedimu:

Sąskaitos numeris → LT62 7300 0101 7889 9823 (AB „Swedbank“)
Paskirtis → Parama VU Muziejaus subfondui
Gavėjas → Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas ( į/k 304222713)

Paramos sutartims virš 14,5 tūkst. Eur reikalingas notarinis tvirtinimas, kuriuo pasirūpins Vilniaus universiteto fondas. Susisiekite jums patogiu būdu.

_

Daugiau → VU Muziejus.

Subfondo rėmėjai

Mecenatas

  • Gediminas Vaitiekūnas (VšĮ „GV muziejus“)

Rėmėjai

  • Paskyrę GPM dalį už 2022 m.
  • Justinas Noreika